Drvo kao materijal

  • Drvo je najlakši građevinski materijal koji uz optimalna svojstva toplinske izolacije pokazuje visoka mehanička svojstva.
  • Drvo kao materijal objedinjuje odlične građevinske, konstrukcijske  i izolacijske karakteristike, te ima pozitivan psihološki i estetski utjecaj na ljudsko biće.
  • Prednost drva u izolacijskom aspektu leži u tome da ima manju toplinsku provodljivost, što znači da toplina prolazi sporije i ujednačenije kroz konstrukciju, time se stvara efekt da ljeti temperatura u prostoriji sporo raste, dok zimu provjetravanjem ( izmjenom zraka – hladan nezasićen zrak se izmjenjuje sa zasićenim ) temperatura  brzo diže. Time imamo ugodnu klimu za život kroz cijelu godinu.
  • Točnim odabirom vrste drve ( biloški otporno drvo ), te kemijskom ( na prirodnoj bazi) i konstrukcijskom zaštitom, drvo postajemm  dimenzijski stabilno ( bubrenje i utezanje) i otporno na štetočine ( gljivice i insekti).  Možemo reći da stvaranjem uvjeta u kojem ta dva čimbenika ( vlaga i štetočine) nemaju utjecaj na drvo, ili im je utjecal minimalan, vijek trajanja drvene konstrukcije je neograničen.
  • U današnje vrijeme sve se veća pažnja daje sigurnosti življenja. Stoga se zapaljivost drva često puta stavlja na prvo mjesto. Međutim, potrebno je znati da drvo gori na površini, a da pri tome konstrukcija zadržava svoju čvrstoću, za razliku od metalnih konstrukcija koje se deformiraju na povišenoj temperaturi, ili betonskih konstrukcija koje iznenada pucaju. .

Glulam---straight-beams--GL24--GL28

0x
bolji izolator nego cigla
0x
bolji izolator nego beton
0x
sporija toplina zagrijavanja od betona u slučaju požara
0x
sporija toplina zagrijavanja od čelika u slučaju požara

Utjecaj drva na ljude i ljudsku okolinu

Drvo zbog vlastite sposobnosti disanja i apsorpcije,  djeluje kao biološki filter. Zrak, pun škodljivih tvari, bakterija, virusa i gljivica, se jednostavno pročisti u drvenim porama i očišćen se vraća u prostor. Zrak, u velikoj mjeri očišćen od škodljivih tvari i bakterija, djeluje blagonaklono na imunosistem i tako doprinosi trajnom očuvanju zdravlja.
Biološki obnovljiv materijal, 100 % iskoristiv, ima mogućnost potpunog recikliranja, te smislenu uporabu u bilo kojem dijelu proizvodnom ciklusa ( otpad).
Ono je biološki spremnik CO₂.  1mᶟ drva sadrži otprilike 2 tone  CO₂, čime uvelike doprinosi smanjenju efekta stakleničkih plinova.
Drvo koje sadrži smolu smanjule elektrosmog i prostoriju ispunjava ugodnim klimom za život.
Medicinska istraživanja pokazuju da život u drvenim kučama pozitivno utječe na rad srca i regenerativne sposobnosti
Drvo je zdravo, ne emituje radioaktivno zračenje, štetne gasove, alergijsku prašinu i statički elektricitet. Drvene konstrukcije sprečavaju prolazak zemljinih magnetskih sila, koje su važne za čovekovo zdravlje. Dugoročni testovi pokazuju da drvo utiče pozitivno na dobro raspoloženje i zdravlje ljudi.

Prednosti

Mogućnost izrade konstrukcija koje nisu ograničene dimenzijama konstrukcijskih elemenata, u prvom planu duljine.
Uzimajući u obzir utjecaj vlage na drvo ( dimenzijska nestabilnost) te njegovu anizotropiju, za lameliranu gredu uzimaju se elementi bez grešaka koje utječu na mehanička svojstva, te koji pokazuju određenu dimenzijsku stabilnost , time lamelirana greda ima puno bolje konstrukcijske osobine od klasičnih građevinskih sortimenata .
Zbog efekta emisije temperarure iz površine drva temperatura za život u drvenim kučama je 2-3 stupnja manja nego kod kuča građenih sa betonom ili ciglom, ti me je ujedno i potreba za grijanjem umanjena.
Drvo u konstrukciji sa ostalim materijalima odlično reagira ( metali), što daje nove mogučnosti u načinu gradnje te lagane izmjene, dopune i renovacije.
Odlična izolacijska svojstva drva ( osobito četinjača ), daju mogućnost gradnje sa manjim dimenzijama( debljinama) zidova od klasične gradnje, čime se oslobađa do 10 posto više prostora za stanovanje, dok izolacijska vrijednost ostaje ista ili veća.

Beam-Section-03

Odlična požarna opterećenja

Premda je drvo gorljiv materijal, u usporedbi s betonom ili čelikom preuzima veća požarna opterećenja. Na površini gorućeg lijepljenog drva se stvori tanki pougljenjeni plašt, koji onemogućava pristup kisika do daljnjih slojeva drva , tako sprječava daljnje izgaranje čime drvo i dalje vrši mehaničku funkciju.

Stabilnost

Drvena građevinska konstrukcija je potresno sigurna, odlično prenosi kako tlačna, tako i vlačna opterećenja i sile progiba. Zbog povoljnog odnosa vlastite težine i nosivosti, upotrebljiva je za objekte na područjima s lošijom nosivošću tla.

Lamelirano drvo

Težina i gustoća

U odnosu na težinu drvo nosi 14 puta više, nego čelik a njegova čvrstoća na pritisak odgovara armiranom betonu. Drvo sa svojom gustoćom od 400 do 800 kg/m³ je čak 5 puta lakše od betona, čija gustoća iznosi 2500 kg/m³, pa je puno lakše za transport.