Nakon što je temeljna ploča suha i pripremljena za polaganje zidova kuće, postupak montaže je brz i jednostavan. Numerirani konstrukcijski elementi i popratna dokumentacija omogućava jednostavno slaganje greda po redoslijedu.
Zidovi se na svakom spoju međusobno učvršćuju posebnim vijcima velike čvrstoće i žilavosti koji garantiraju stabilnost kod većih potresnih opterećenja.