Macola širi paletu proizvoda i svoje drvene kućice prodaje na inozemna tržišta

Kada je 2012. godine Željko Orešković, najpoznatiji lički ugostitelj i poduzetnik, imao viziju napraviti turističko eko selo s drvenim kućicama nigdje nije mogao naći proizvod koji bio zadovoljio sve njegove želje i potrebe – pravu kvalitetnu i funkcionalnu drvenu kuću. Za poduzetnika Oreškovića sljedeći i logičan korak bio je jasan – idem ih napraviti sam. [...]

2016-08-11T10:03:49+02:00